Skip survey header

Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord - DEEL 1

Beste ouder,

Welkom en dank voor je interesse om deel te nemen aan het evaluatieonderzoek over een website voor ouders van een kind dat aan zelfmoord denkt.

Deze nieuwe website heeft tot doel ouders van een suïcidaal kind te informeren en te ondersteunen. Dit project is een initiatief van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschapen (HIG), in samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), de Zelfmoordlijn, Expoo en Zorg voor Suïcidepogers, en met de steun van de Vlaamse Overheid.

De website bevindt zich in de testfase. Alvorens de webpagina voor iedereen toegankelijk te maken, willen we deze eerst evalueren op zinvolheid en bruikbaarheid. Als ouder van een kind dat aan suïcide denkt, ben jij het best geplaatst om deze e-tool te beoordelen.
 

Hoe gaat het in zijn werk?

  1. Eerst vragen we je de informatie op deze pagina grondig te lezen.
  2. Indien je akkoord bent om deel te nemen aan dit onderzoek, krijg je toegang tot een korte vragenlijst. Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag.
  3. Na het invullen van de vragenlijst krijg je toegang tot de website.
  4. Een week later zal je via e-mail uitgenodigd worden om een tweede vragenlijst in te vullen waarin we peilen naar je ervaring met de website. Het invullen van deze vragenlijst neemt eveneens ongeveer 10 minuten in beslag.

De vragenlijst bestaat uit volgende onderdelen:

  • Kennis – Heb je door de website meer informatie en kennis gekregen omtrent de achtergrond van suïcidaliteit, de eigen mogelijkheden tot gesprek en aanpak, behandelingsmogelijkheden, etc.?
  • Vertrouwen in eigen competenties – Heb je door de website meer vertrouwen gekregen om met je kind te praten over zijn of haar zelfmoordgedachten?
  • Ondersteuning  - Voel je je ondersteund door de website?
  • Hopeloosheid  - Kan de website meer hoop en perspectief bieden omtrent je suïcidaal kind? 
  • Relevantie en gebruiksvriendelijkheid van de website

Privacy

De medewerkers betrokken bij dit onderzoek hebben geheimhoudingsplicht. Dat wil zeggen dat zij verplicht zijn tot geheimhouding van alle informatie die voortkomt uit dit onderzoek. Je antwoorden zullen geanonimiseerd en vertrouwelijk verwerkt worden. Je e-mailadres zal niet gekoppeld worden aan je antwoorden en wordt niet doorgegeven aan derden. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een geanomiseerd rapport dat je na afloop van het onderzoek via mail toegestuurd zal worden.


Risico’s en baten
Je bevindt je als ouder van een suïcidaal kind in een kwetsbare positie. De informatie op de website kan je emotioneel raken. Indien je nood hebt aan een hulpverlenend gesprek kan je steeds gratis en anoniem terecht bij de Zelfmoordlijn 1813 via het nummer 1813 of de website www.zelfmoord1813.be


Contact

Het evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd door Dr. Alexandre Reynders (HIG) en Dr. Saskia Aerts (VLESP).

Indien je vragen of bemerkingen hebt, kan je contact opnemen met de onderzoekers via alexandre.reynders@odisee.be

Met eventuele klachten of andere bezorgdheden omtrent ethische aspecten van deze studie kan je contact opnemen met de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie van KU Leuven: smec@kuleuven.be