Skip survey header

Enkät om barn- och familjetjänster

Välkommen

(Suomeksi)

Den här enkäten handlar om hur du som österbottning ser på utbudet av tjänster för barn, unga och familjer i regionen, vad du är nöjd med och vad du skulle vilja förbättra. Enkäten genomförs med anledning av det pågående förändringsprogrammet för barn- och familjetjänster (LAPE) som är ett av regeringens spetsprojekt. Svaren kommer även att användas i den planerade social- och hälsovårdsreformen i Österbotten.

Enkäten är anonym och tar 5-10 minuter att besvara. Om det är någon fråga du inte vill eller kan svara på är det bara att hoppa över och gå till nästa.

Tack för att du deltar!