Skip survey header

Porvoon kirjastoauton konseptoinnin kysely käyttäjille

Porvoon kirjastoauton konseptoinnin kysely käyttäjille/ Enkät om bokbussen för användarna

Porvoon kirjastoauton konsepti uudistetaan tulevan syksyn aikana.
Uudella konseptilla pyritään parantamaan auton näkyvyyttä, palveluja ja käyttäjäkokemusta. 
Tärkeässä asemassa uutta konseptia luotaessa ovat kaikkien käyttäjien mielipiteet ja toiveet. Nyt onkin sinun tilaisuutesi vaikuttaa ja kertoa millaisen kirjastoauton tahtoisit tulevaisuudessa nähdä Porvoossa ja mitä palveluita toivoisit sen tarjoavan.

Kiitos ajastasi ja mielipiteistäsi. Ne ovat meille erittäin tärkeitä.Konceptet för Borgå stadsbiblioteks bokbuss utvecklas under hösten. Målet är att locka flera användare till bokbussen samt förbättra bokbussens tjänster och utrymmen.
Användarnas åsikter spelar en stor roll och speciellt barnens önskemål och idéer beaktas i planeringen. Nu har du möjlighet att påverka bokbussens nya utseende och tjänster. 
Hur vill du att bussen skall se ut och fungera  i Borgå?

Tack för ditt svar!Kyselyn toteuttaa yhtesityössä Porvoon kaupunki ja Tilassa Oy.
1. Käytätkö kirjastoauton palveluja? Använder du bokbussens tjänster?
2. Mikä saisi sinut käyttämään kirjastoautoa? Vad skulle få dej att använda bokbussen?
2. Mistä olen saanut tietoa kirjastoautosta? Var har du fått information om bokbussen?
2. Millaisena koet pysähdyksen keston? Vad tycker du om den tid bokbussen står på hållplatsen?