Skip survey header
Serbian

Stalno stručno usavršavanje (SSU) nastavnika stručnih predmeta i nastavnika praktične nastave u srednjim stručnim školama 2018. - OPŠTI NACRT - Srbija

1/10
UPITNIK ZA NASTAVNIKE U SREDNJIM STRUČNIM ŠKOLAMA (UNIVERZALAN)
 
Istraživanje sprovodi Evropska fondacija za obuku u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije. Cilj istraživanja je prezentovanje iskustva nastavnika  u srednjim stručnim školama u pogledu stalnog stručnog usavršavanja (SSU). Nalazi istraživanja biće analizirani, a dobijeni rezultati biće uključeni u proces razvoja politike stalnog stručnog usavršavanja u Srbiji. 

Srbija je prihvatila obavezu da unapredi SSU nastavnika u srednjim stručnim školama, pa će ovo istraživanje pomoći kreatorima politika i pružaocima stručnog usavršavanja da unaprede proces promena u ovoj oblasti.  Isto Istraživanje se sprovodi u još sedam drugih zemalja, sa ciljem da im se pomogne da sagledaju stepen  razvoja SSU u svojoj zemlji i uporede ga sa  stepenom razvoja svojih suseda

Mnoga pitanja u ovom istraživanju su preuzeta iz TALIS 2013 istraživanja, sprovedenog uz podršku OECD-a.  Više podataka o ovom istraživanju možete naći na www. CDP ETF

Poverljivost

Sve informacije prikupljene u ovom istraživanju smatraće se poverljivim. Rezultati analize biće dostupni za svaku zemlju i školu pojedinačno, o čemu će škole dobiti povratnu informaciju.  Garantujemo da ni Vi ni školsko osoblje nećete biti identifikovani u bilo kom izveštaju o rezultatima istraživanja. Učešće u ovom istraživanju je dobrovoljno i svaki pojedinac u bilo kom trenutku može da odluči da u njemu ne učestvuje.

O upitniku

Molimo Vas odgovorite na sva pitanja. Smatramo da će Vam za popunjavanje upitnika biti potrebno oko 30 minuta.

Smernice za odgovaranje na pitanja napisane su kurzivom.

Hvala Vam na učešću!