Skip survey header

Istraživanje novih medija i društvenih mreža

Upitnik

Poštovani/a,
pred Vama se nalazi upitnik koji se provodi u sklopu istraživanja za doktorsku disertaciju na Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, vezanu uz nove medije i društvene mreže. Popunjavanje upitnika traje 5-10 minuta, a ljubazno Vas molim da to učinite jer time uvelike pridonosite postizanju ciljeva istraživanja. Svi Vaši odgovori u potpunosti su anonimni, a podaci će se analizirati isključivo u skupnom obliku. U slučaju da budete imali pitanja i sugestija, molim Vas obratite se na e-mail adresu: tomo.levak@gmail.com. Unaprijed se zahvaljujem na suradnji i uloženom trudu. 

S poštovanjem,
Tomislav Levak, mag. cult.
doktorand poslijediplomskoga sveučilišnog interdisciplinarnog studija Komunikologija